THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Lương

5,000,000 – 6,500,000 VND

Hình thức Nhân viên chính thức
Cấp bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Hết hạn nộp

24/08/2021

Ngày cập nhật 26/07/2021

PHÚC LỢI

  •  Chế độ bảo hiểm
  •  Đồng phục
  •  Chế độ thưởng
  •  Chăm sóc sức khỏe
  •  Đào tạo
  •  Tăng lương